Beleidsplan

Hier vind je het beleidsplan van Limburgs Landschap vzw voor de periode 2017-2021. De officiële naam van het document -in het kader van het Vlaams erkenningsbesluit voor natuurvereningen- is ’meerjarennota’.

Dit beleidsplan is het resultaat van de samenwerking tussen onze bestuurders, vrijwilligers en het personeel.
Het is het ambitieuze plan -welgeteld 100 acties zijn opgenomen- om in de komende 5 jaren de werking van onze vereniging kwalitatief en kwantitatief te optimaliseren.stardekk ×